OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani, 

vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah se od 22. 2. 2021 nadaljuje v prostorih šole.  

Ob ponovnem vračanju v šole bodo veljali natančno določeni ukrepi in protokoli. Med njimi izpostavljamo: 

 • Učenci naj v šolo prihajajo le popolnoma zdravi. Doma naj ostanejo ob vsakem sumu na bolezen ali ob sumu bolezni med ožjimi družinskimi člani.
 • Učenci naj uporabljajo maske ves čas razen, ko so v matični učilnici. 
 • JV je organizirano za učence 1. r od 6.15 – 8.15 in za učence od 2. do 4. razreda in vozače od 7.15 – 8.15. Vsi ostali učenci naj pridejo v šolo 15 minut pred pričetkom pouka.
 • Učenci naj na šolskem avtobusu upoštevajo nošenje mask in sedežni red.
 • Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih.
 • Pouk v manjših učnih skupinah za učence od 4. do 9. razreda se začasno izvaja po prilagojenem urniku ob uporabi zaščitnih mask in ob ustrezni medsebojni razdalji.
 • Šport se izvaja brez mešanja učencev iz različnih učnih skupin in se organizira znotraj istega oddelka.
 • Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v matičnem oddelku ob uporabi zaščitnih mask in ob ustrezni medsebojni razdalji.
 • Dodatni in dopolnilni pouk za predmetno stopnjo poteka izmenično na daljavo in v živo. 
 • Šola v naravi, plavalni tečaji in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.
 • Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki jih lahko šola izpelje v homogeni skupini oddelka.
 • Dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci, se ne izvajajo.
 • Učencem priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila, saj bomo učilnice in hodnike redno prezračevali.
 • Šola bo upoštevala obstoječe prijave na prehrano. Starši morebitne spremembe pravočasno sporočijo na prehrana@fmalgaja.si.
 • Urnik prehrane bo prilagojen. Učenci razredne stopnje s kosilom zaključijo do 13. ure.
 • Podaljšano bivanje lahko ob obstoječih pogojih organiziramo le za 1. triado, zato starše učencev 4. in 5. razredov ter OPP NIS prosimo, da sami zagotovijo varstvo otrok.
 • Vodstva šol še naprej usmerjajo zaposlene in starše, da tudi v zasebnem življenju upoštevajo priporočila NIJZ.

Zavedamo se, da bo ponovno odprtje šole vesel dogodek, vendar ne smemo pozabiti, da se ob neodgovornem ravnanju situacija lahko hitro spremeni. Tega pa si nihče ne želi. Zato apeliram na vse, da upoštevamo pravila igre.

 

Lepo vas pozdravljam in vam želim prijetne zimske počitnice,

 

Ravnatelj, mag. Jure Radišek

 

Priloge:

Okrožnica_Ponovno_odprtje_šol

Parafirani ODLOK Vlade RS 11 februar

OKROŽNICA_OŠPP_in_zavodi

 

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si

 

Dostopnost