OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Naša šola si prizadeva za obogatitev stroke na vseh področjih. Z letošnjim šolskim letom podpiramo ustanovitev zunanjega aktiva strokovnih delavcev programa dodatne strokovne pomoči, po katerem se je pokazala zelo velika potreba.
Z delovnim elanom strokovnih sodelavk smo sedaj uresničili prizadevanja in povezali učitelje DSP v aktivno izmenjavo strokovne prakse. Prijavilo se je 140 strokovnih delavcev iz cele Slovenije.

Glede na zastavljen letni delovni načrt vam želimo, da udejanjite zadane cilje v najvišji možni meri.
Dobrodošli na strokovnem posvetu in s svojimi prispevki obogatite prakso vašega dela.

Želim vam obilo strokovnih užitkov.

 

Ravnatelj, mag. Jure Radišek

Vabilo 

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si

 

Dostopnost