Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet se bo predvidoma sestal trikrat letno. Prva seja sveta bo v drugi polovici septembra, ko se bodo člani sveta seznanili s Poslovnikom sveta staršev, izvolili predsednika sveta staršev, obravnavali in potrdili Poročilo o organizaciji dela v preteklem šolskem letu ter LDN za tekoče šolsko leto ter obravnavali predlagane novosti. Druga seja sveta bo v prvi polovici februarja, na kateri bo ravnatelj podal Poročilo o realizaciji pouka in učnem uspehu v prvem redovalnem obdobju. Na drugi seji bodo potekale tudi volitve predstavnikov sveta staršev v svet šole in potrditev učnega gradiva. Tretja seja bo v drugi polovici maja.

Naloge sveta staršev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, organiziranost pa v:
Poslovniku Sveta staršev OŠ Franja Malgaja Šentjur_2022-02-24.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predsednik sveta staršev je mag. Jože Turnšek.


ODDELEK PREDSTAVNIK
1. A JURE RAZTOČNIK
1. B TJAŠA KOS STRAŠEK
1. C KATJA LEŠNIK
2. A JANEZ PREZELJ
2. B URŠKA REŽEK ŠRIMF
2. C KLARA HUDOKLIN
3. A HELENA GRADIČ
3. B LIDIJA GUTSMANDL
3. C KLAVDIJA NATEK
4. A ELVIS TOPOLOVEC
4. B MANJA GORŠEK
4. C SARA ČUŠ KOLAR
5. A PETRA GAJŠEK
5. B ANITA ŠMID
5. C ASTRID OBREZA
6. A ANDREJ JAZBEC
6. B POLONA LUKANC
6. C KATARINA SCHOLTEMEIJER
7. A JOŽE TURNŠEK
7. B JASNA VEBER
7. C PETRA LAJLAR
8. A MATEJA ROZMAN
8. B TEJA KUNDIH
8. C DANIJEL ČOKLC
9. A SAMO VEHOVAR
9. B KATJA SMOLE
9. C SABINA KNEZ
OPP1 MARTINA JURŠE
OPP2 SONJA SLUGA
OPP3 DAMJAN SLAKAN

Zapisniki sej sveta staršev
1.seja.Sveta.staršev.2015-2016
1.seja.Sveta.staršev.2016-2017
1.seja.Sveta.staršev.2017-2018
1.seja.Sveta.staršev.2018-2019
1.seja.Sveta.staršev.2019-2020
1.seja.Sveta.staršev.2020-2021
1.seja.Sveta.staršev.2021-2022
1.seje.Sveta.staršev.2022-2023
2.seja.Sveta.staršev.2015-2016
2.seja.Sveta.staršev.2016-2017
2.seja.Sveta.staršev.2017-2018
2.seja.Sveta.staršev.2018-2019
2.seja.Sveta.staršev.2019-2020
2.seja.Sveta.staršev.2020-2021
2.seja.Sveta.staršev.2021-2022
2.seja.Sveta.staršev.2022-2023
3.seja.Sveta.staršev.2017-2018
3.seja.Sveta.staršev.2018-2019
3.seja.Sveta.staršev.2019-2020
3.seja.Sveta.staršev.2020-2021
3.seja.Sveta.staršev.2021-2022
4.seja.Sveta.staršev. 2021-2022
3.seja.Sveta.staršev.2022-2023

 

 

Dostopnost